Play Video

Upotreba materijala

D-CARE projekat, uz podršku JU Srednjoškolskog centra Prijedor, je kreator ovih filmova koji su namijenjeni samo za edukaciju i informisanje i ni u kom slučaju ne mogu biti medicinski ili profesionalni savjet. Pri je nego započnete koristiti ovaj sadržaj treba da konsultujete svog ljekara da bi ste utvrdili da li program odgovara Vašim potrebama i mogućnostima. Projekat D-CARE i partnerske organizacije nisu odgovorni za bilo kakve nezgode ili probleme koji mogu nastati kao posledica praćenja savjeta sa ovog sajta.

Upotreba materijala

D-CARE projekat, uz podršku JU Srednjoškolskog centra Prijedor, je kreator ovih filmova koji su namijenjeni samo za edukaciju i informisanje i ni u kom slučaju ne mogu biti medicinski ili profesionalni savjet. Pri je nego započnete koristiti ovaj sadržaj treba da konsultujete svog ljekara da bi ste utvrdili da li program odgovara Vašim potrebama i mogućnostima. Projekat D-CARE i partnerske organizacije nisu odgovorni za bilo kakve nezgode ili probleme koji mogu nastati kao posledica praćenja savjeta sa ovog sajta.

Play Video

KRATAK OPIS PROJEKTA - EDUKACIJE

Ne postoji lijek za potpuno izliječenje šećerne bolesti, ali uz pravilnu samokontrolu koja je ključna za dobru regulaciju smanjuje se rizik od pojave komplikacija i samim tim povećava kvalitet života. Zbog toga bi svaka osoba koja živi sa dijabetesom trebala sama da zna pravilno izmjeriti šećer u krvi, odnosno rukovati glukometrom i pravilno koristiti terapiju, tj.aplicirati inzulin pomoću pen brizgalice, kao i da vodi računa o pravilnoj ishrani i fizičkoj aktivnosti.

Šećerna bolest - diabetes mellitus

Šećerna bolest ili dijabetes (diabetes mellitus) je hronična bolest metabolizma u kojoj su nivoi šećera u krvi povišene. Ona nastaje kao posljedica nemogućnosti organizma  da šećer iz krvi (u koju dospjeva kao posledica procesa varenja) prebaci unutar ćelija i pretvori ga u energiju neophodnu za normalno funkcionisanje ćelija i tkiva. Ovaj proces regulisan je nizom hormona od kojih je nabitniji inzulin - hormon pankreasa (gušterače), koji direktno smanjuje nivo šećera u krvi omogućavajući mu ulazak u ćelije ili pak omogućavajući skladištenje šećera u mišiće i jetru kao određenu vrstu energetske rezerve.Kada inzulina nema ili ga nema dovoljno - šećer ne ulazi u ćelije, ostaje u krvi i dolazi do povećanja nivoa šećera u krvi i razvoja šećerne bolesti. Tipovi Jednostavno gledano - razlikuju se dva osnovna tipa šećerne bolesti: tip 1 kada gušterača ne proizvodi insulin tip 2 kada je učinak insulina smanjen.

CILJ EDUKACIJE​

Prevazići strah koji je česta emocija kod ove populacije.
Unaprijediti znanje i vještine rukovanja glukometrom i pravilnom aplikacijom lijeka
Spriječiti komplikacije i zaustaviti dalji razvoj već postojećih.
Smanjiti prijevremenu smrt

Rezultati EDUKACIJE​

Nakon provedene edukacije, pacijenti će biti osposobljeni za samokontrolu koja je ključna uloga u liječenju ove bolesti.