PLATFORMA ZA AKTIVNO I ZDRAVO STARENJE

ponosno nam predstavljamo naš partnere

JU Visoka medicinska škola Prijedor osnovana je Odlukom Vlade Republike Srpske 3. jula 1997. godine.

Cilj osnivanja je bio da obrazuje kadrove više, a kasnije i visoke stručne spreme za rad u oblasti zdravstva, fizioterapije, sanitarnog inženjerstva i medicinsko-laboratorijskog inženjerstva.

U svom radu škola je imala dva perioda: prvo je postojala kao Viša medicinska škola sve do 2007.god. kada je promijenila status u Visoku medicinsku školu, a u metodologiji nastavnog procesa uspostavljena je tzv. Bolonjska metrika studija i uveden je ECTS-sistem transfera i akumulacije kredit bodova.

Prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije i Evropske zajednice, na svim nivoima zdravstvene zaštite, postoji preporuka da su, pored ljekara, neophodni profesionalci sa najmanje trogodišnjim obrazovanjem usmjerenim ka postizanju specifičnih kompetencija, a sve u cilju poboljšavanja cjelokupnog zdravstvenog sistema. Visok nivo akademskog obrazovanja i ostala dostignuća zaposlenih iz oblasti medicinsko-zdravstvenog i sanitarnog inženjerstva, obezbijedili su da se Visoka medicinska škola Prijedor rangira veoma visoko među poznatim institucijama ove vrste u okruženju. Kvalitet nastavnog kadra, planova i programa, materijalno-tehničkih uslova na Visokoj medicinskoj školi Prijedor za trogodišnje studije (180 ECTS) potvrđen je od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, odnosno Komisije za licenciranje, jula 2007. godine, izdavanjem licence za rad. Kako je Visoka medicinska škola Prijedor za vrijeme svog postojanja, izrasla u respektabilnu instituciju višestruke važnosti za širu regiju, ukazala se potreba za uvođenjem četvorogodišnjih studijskih programa (240 ECTS). Razlozi i opravdanost za navedenu transformaciju studija je postojanje sve veće težnje za kontinuiranim razvojem profesionalne stručnosti, za usavršavanjem stečenih znanja i sposobnosti u vezi sa radom u zdravstvu, javno-zdravstvenim ustanovama i tijelima državne uprave i lokalne samouprave.

Učenici Srednjoškolskog centra Prijedor se trenutno obrazuju u četiri struke: zdravstvo, geodezija i građevinarstvo, hemija, nemetali i grafičarstvo i ostale djelatnosi(frizer). Današnja namjena ustanove je obrazovanje učenika u navedene četiri struke i njihovo osposobljavanje da se po završetku obrazovanja mogu samostalno uključiti u rad . Škola tenutno raspolaže sa 14 učionica, amfiteatrom, pet kabineta (kabinet njege bolesnika, hemijski, informatički, zubno-stomatološki i kabinet za medicinske laborante) i frizerskim salonom gdje se izvodi praktična nastava za frizere. Praktična nastava za učenike medicinske struke izvodi se u bolnici “Dr Mladen Stojanović” Prijedor. Škola je osnovana 1972. godine a osnivač je SO Prijedor. Škola je funkcionisala pod nazivom Mješovita škola u sastavu Tehničkog školskog centra (TŠC) do 1.9.1977 godine . Od 2.9.1977 godine do 7.10.1984. godine funkcioniše kao OOUR: Škola mješovitih struka i zanimanja u sastavu RO Tehničkog školskog centra. Od 8.10.1984. godine škola funkcioniše kao OOUR Hemijsko-tehnološka i građevinska i drvoprerađivačka škola u sastavu RO Centar za usmjereno obrazovanje i vaspitanje “Esad Midžić” Prijedor. Dana 1.5.1991 godine prestaje sa radom RO Centar za usmjereno obrazovanje i vaspitanje “Esad Midžić” u Prijedoru i škola se registruje kao RO Hemijsko-tehnološka i građevinska škola i funkcioniše pod tim nazivom do 20.7.1997.godine. Od 21.7.1997. godine škola funkcioniše pod nazivom Medicinsko-tehnološka i građevinska škola Prijedor. Od 01.9.2015 godine škola nosi naziv JU “SREDNJOŠKOLSKI CENTAR PRIJEDOR”.