Play Video

TJELESNA TEMPERATURA

TJELESNA TEMPERATURA je stepen zagrijanosti tijela. Normalna tjelesna temperatura je 36o-36,9oC.

Upotreba materijala

D-CARE projekat, uz podršku JU Srednjoškolskog centra Prijedor, je kreator ovih filmova koji su namijenjeni samo za edukaciju i informisanje i ni u kom slučaju ne mogu biti medicinski ili profesionalni savjet. Pri je nego započnete koristiti ovaj sadržaj treba da konsultujete svog ljekara da bi ste utvrdili da li program odgovara Vašim potrebama i mogućnostima. Projekat D-CARE i partnerske organizacije nisu odgovorni za bilo kakve nezgode ili probleme koji mogu nastati kao posledica praćenja savjeta sa ovog sajta.

Play Video

PULS

PULS je odraz srčanog rada na perifernim arterijama. Može da se palpira, odnosno mjeri na više mjesta. Najčešće to radimo na arteriji radijalis, koja se nalazi na podlaktici, iznad palčeve kosti i na vratu, odnosno arteriji karotis.

Upotreba materijala

D-CARE projekat, uz podršku JU Srednjoškolskog centra Prijedor, je kreator ovih filmova koji su namijenjeni samo za edukaciju i informisanje i ni u kom slučaju ne mogu biti medicinski ili profesionalni savjet. Pri je nego započnete koristiti ovaj sadržaj treba da konsultujete svog ljekara da bi ste utvrdili da li program odgovara Vašim potrebama i mogućnostima. Projekat D-CARE i partnerske organizacije nisu odgovorni za bilo kakve nezgode ili probleme koji mogu nastati kao posledica praćenja savjeta sa ovog sajta.

Play Video

DISANJA

DISANJE je razmjena gasova između organizma i spoljašnje sredine, koja se odvija u plućima. Udišemo kiseonik, a izdišemo ugljen-dioksid. Normalan broj respiracija kod djece iznosi 20 – 22 u minuti, kod odraslih 18 – 20, a kod starijih 16 – 18 respiracija u minuti.

Upotreba materijala

D-CARE projekat, uz podršku JU Srednjoškolskog centra Prijedor, je kreator ovih filmova koji su namijenjeni samo za edukaciju i informisanje i ni u kom slučaju ne mogu biti medicinski ili profesionalni savjet. Pri je nego započnete koristiti ovaj sadržaj treba da konsultujete svog ljekara da bi ste utvrdili da li program odgovara Vašim potrebama i mogućnostima. Projekat D-CARE i partnerske organizacije nisu odgovorni za bilo kakve nezgode ili probleme koji mogu nastati kao posledica praćenja savjeta sa ovog sajta.

Play Video

KRVNI PRITISAK

ARTERIJSKI KRVNI PRITISAK je pritisak krvi na zidove arterijskih krvnih sudova i pritisak zidova tih arterija na cirkulišuću krv. Postoji sistolni, tj.maksimalni, odnosno gornji krvni pritisak koji iznosi 120 – 140mmHg i dijastolni, minimalni, odnosno donji koji iznosi 60 – 80mmHg.

Upotreba materijala

D-CARE projekat, uz podršku JU Srednjoškolskog centra Prijedor, je kreator ovih filmova koji su namijenjeni samo za edukaciju i informisanje i ni u kom slučaju ne mogu biti medicinski ili profesionalni savjet. Pri je nego započnete koristiti ovaj sadržaj treba da konsultujete svog ljekara da bi ste utvrdili da li program odgovara Vašim potrebama i mogućnostima. Projekat D-CARE i partnerske organizacije nisu odgovorni za bilo kakve nezgode ili probleme koji mogu nastati kao posledica praćenja savjeta sa ovog sajta.