PLATFORMA ZA AKTIVNO I ZDRAVO STARENJE

ZDRAVO
AKTIVNO
STARENJE

SMART CARE LAB RS

Aktivno starenje Edukacija za starije osobe

MJERENJE
VITALNIH ZNAKOVA

Vitalni znaci su pokazatelji osnovnih funkcija naseg tijela.

Edukacija
Dijabetes

Edukacija osoba koja žive sa dijabetesom

STALO NAM JE DO VAŠEG MIŠLJENJA: Pomozite nam da vam budemo korisniji!