PLATFORMA ZA AKTIVNO I ZDRAVO STARENJE

zdravo starenje

vjezbe-u-kretanju_4
VJEŽBE U KRETANJU

Vježba 4

VJEŽBE U KRETANJU

vJEŽBA 4 Napomena: Intenzitet vježbi treba da bude individualno prilagođen mogućnostima svakog pojedinca uzimajući u obzir njihovu dob i tjelesnu kondiciju. Izabrane vježbe mogu da imaju svoje varijacije, odnosno po potrebi da se pojednostave ili zakomplikuju kako bi individualno ispoljile bolji efekat.

Play Video

Izvođenje vježbe

Zadržavanjem pravilne posture tijela, osoba laganim koracima hoda na prstima na način da su pete visoko u zraku tokom kretanja. Na isti način može se izvoditi i varijanta hoda na petama, a da su prsti maksimalno u zraku tokom pokreta.

VJEŽBE U KRETANJU

Upotreba materijala

D-CARE projekat, uz podršku Visoke medicinske škole u Prijedoru, je kreator ovih filmova koji su namijenjeni samo za edukaciju i informisanje i ni u kom slučaju ne mogu biti medicinski ili profesionalni savjet. Prije nego započnete koristiti ovaj program, konsultujte svog ljekara ili fizioterapeuta da bi ste utvrdili da li program odgovara Vašim potrebama i mogućnostima. Projekat D-CARE i partnerske organizacije nisu odgovorni za bilo kakve nezgode ili probleme koji mogu nastati kao posledica praćenja savjeta sa ovog sajta.