VJEŽBE ZA POBOLJŠANJE SNAGE

vJEŽBA 5 Napomena: Intenzitet vježbi treba da bude individualno prilagođen mogućnostima svakog pojedinca uzimajući u obzir njihovu dob i tjelesnu kondiciju. Izabrane vježbe mogu da imaju svoje varijacije, odnosno po potrebi da se pojednostave ili zakomplikuju kako bi individualno ispoljile bolji efekat.

Play Video

Početni položaj

Osoba stoji iza stolice pridržavajući se za naslon.

Izvođenje vježbe

Držeći se za naslon stolice, osoba lagano savija kukove i koljena kao da sprema da sjedne. Koljena ne smiju gurati prema naprijed, odnosno ne smiju prelaziti preko linje prstiju. Zadržati ovaj položaj nekoliko sekundi i polako ustati.

VJEŽBE ZA POBOLJŠANJE SNAGE

Upotreba materijala

D-CARE projekat, uz podršku Visoke medicinske škole u Prijedoru, je kreator ovih filmova koji su namijenjeni samo za edukaciju i informisanje i ni u kom slučaju ne mogu biti medicinski ili profesionalni savjet. Prije nego započnete koristiti ovaj program, konsultujte svog ljekara ili fizioterapeuta da bi ste utvrdili da li program odgovara Vašim potrebama i mogućnostima. Projekat D-CARE i partnerske organizacije nisu odgovorni za bilo kakve nezgode ili probleme koji mogu nastati kao posledica praćenja savjeta sa ovog sajta.