PLATFORMA ZA AKTIVNO I ZDRAVO STARENJE

VJEŽBE ZA POBOLJŠANJE FLEKSIBILNOSTI

VJEZBE-ZA-POBOLJSANJE-FLEKSIBILNOSTIt_4
VJEŽBE ZA POBOLJŠANJE FLEKSIBILNOSTI

Vježba 4

VJEŽBE ZA POBOLJŠANJE FLEKSIBILNOSTI

vJEŽBA 4 Napomena: Intenzitet vježbi treba da bude individualno prilagođen mogućnostima svakog pojedinca uzimajući u obzir njihovu dob i tjelesnu kondiciju. Izabrane vježbe mogu da imaju svoje varijacije, odnosno po potrebi da se pojednostave ili zakomplikuju kako bi individualno ispoljile bolji efekat.

Play Video

Početni položaj

Osoba sjedi na stolici sa ravno postavljenim leđima. Noge zauzimaju položaj tako da su kukovi, koljena i stopala pod uglom od 90°.

Izvođenje vježbe

Osoba udahne vazduh a zatim lagano izdišući savija trup i pokušava da približi prste ruke ka stopalu opružene noge? Vraća se u početni položaj a zatim ponovi vježbu .

VJEŽBE ZA POBOLJŠANJE FLEKSIBILNOSTI

Upotreba materijala

D-CARE projekat, uz podršku Visoke medicinske škole u Prijedoru, je kreator ovih filmova koji su namijenjeni samo za edukaciju i informisanje i ni u kom slučaju ne mogu biti medicinski ili profesionalni savjet. Prije nego započnete koristiti ovaj program, konsultujte svog ljekara ili fizioterapeuta da bi ste utvrdili da li program odgovara Vašim potrebama i mogućnostima. Projekat D-CARE i partnerske organizacije nisu odgovorni za bilo kakve nezgode ili probleme koji mogu nastati kao posledica praćenja savjeta sa ovog sajta.

VJEZBE-ZA-POBOLJSANJE-FLEKSIBILNOSTIt_3
VJEŽBE ZA POBOLJŠANJE FLEKSIBILNOSTI

Vježba 3

VJEŽBE ZA POBOLJŠANJE FLEKSIBILNOSTI

vJEŽBA 3 Napomena: Intenzitet vježbi treba da bude individualno prilagođen mogućnostima svakog pojedinca uzimajući u obzir njihovu dob i tjelesnu kondiciju. Izabrane vježbe mogu da imaju svoje varijacije, odnosno po potrebi da se pojednostave ili zakomplikuju kako bi individualno ispoljile bolji efekat.

Play Video

Početni položaj

Osoba sjedi na stolici sa ravno postavljenim leđima. Noge zauzimaju položaj tako da su kukovi, koljena i stopala pod uglom od 90°.

Izvođenje vježbe

Osoba sjedi u neutralnom položaju, zatim lagano zarotira trup u jednu stranu i usmjeri polagano pogleda iza sebe. Vrati se u početni položaj. Kratka pauza da popravi posturu – držanje a zatim ponovi pokret na drugu stranu.

VJEŽBE ZA POBOLJŠANJE FLEKSIBILNOSTI

Upotreba materijala

D-CARE projekat, uz podršku Visoke medicinske škole u Prijedoru, je kreator ovih filmova koji su namijenjeni samo za edukaciju i informisanje i ni u kom slučaju ne mogu biti medicinski ili profesionalni savjet. Prije nego započnete koristiti ovaj program, konsultujte svog ljekara ili fizioterapeuta da bi ste utvrdili da li program odgovara Vašim potrebama i mogućnostima. Projekat D-CARE i partnerske organizacije nisu odgovorni za bilo kakve nezgode ili probleme koji mogu nastati kao posledica praćenja savjeta sa ovog sajta.

VJEZBE-ZA-POBOLJSANJE-FLEKSIBILNOSTIt_2
VJEŽBE ZA POBOLJŠANJE FLEKSIBILNOSTI

Vježba 2

VJEŽBE ZA POBOLJŠANJE FLEKSIBILNOSTI

vJEŽBA 2 Napomena: Intenzitet vježbi treba da bude individualno prilagođen mogućnostima svakog pojedinca uzimajući u obzir njihovu dob i tjelesnu kondiciju. Izabrane vježbe mogu da imaju svoje varijacije, odnosno po potrebi da se pojednostave ili zakomplikuju kako bi individualno ispoljile bolji efekat.

Play Video

Početni položaj

Osoba sjedi na stolici sa ravno postavljenim leđima. Noge zauzimaju položaj tako da su kukovi, koljena i stopala pod uglom od 90°.

Izvođenje vježbe

Lagano naginje trup na jednu stranu održavajući glavu i vrat u ravni sa kičmenim stubom, zadrži nekoliko sekundi i vrati se u prvobitni položaj. Kratka pauza da popravi posturu – držanje a zatim ponovi pokret na drugu stranu.

VJEŽBE ZA POBOLJŠANJE FLEKSIBILNOSTI

Upotreba materijala

D-CARE projekat, uz podršku Visoke medicinske škole u Prijedoru, je kreator ovih filmova koji su namijenjeni samo za edukaciju i informisanje i ni u kom slučaju ne mogu biti medicinski ili profesionalni savjet. Prije nego započnete koristiti ovaj program, konsultujte svog ljekara ili fizioterapeuta da bi ste utvrdili da li program odgovara Vašim potrebama i mogućnostima. Projekat D-CARE i partnerske organizacije nisu odgovorni za bilo kakve nezgode ili probleme koji mogu nastati kao posledica praćenja savjeta sa ovog sajta.

VJEZBE-ZA-POBOLJSANJE-FLEKSIBILNOSTIt_1
VJEŽBE ZA POBOLJŠANJE FLEKSIBILNOSTI

Vježba 1

VJEŽBE ZA POBOLJŠANJE FLEKSIBILNOSTI

VJEŽBA 1 Napomena: Intenzitet vježbi treba da bude individualno prilagođen mogućnostima svakog pojedinca uzimajući u obzir njihovu dob i tjelesnu kondiciju. Izabrane vježbe mogu da imaju svoje varijacije, odnosno po potrebi da se pojednostave ili zakomplikuju kako bi individualno ispoljile bolji efekat.
Play Video

Početni položaj

Osoba sjedi na stolici sa ravno postavljenim leđima. Noge zauzimaju položaj tako da su kukovi, koljena i stopala pod uglom od 90°.

Izvođenje vježbe

Iz sjedećeg položaja lagano podizati ramena (uz inspirijum - udah), nakon toga ramena polagano spuštati (ekspirijum - izdah).

VJEŽBE ZA POBOLJŠANJE FLEKSIBILNOSTI

Upotreba materijala

D-CARE projekat, uz podršku Visoke medicinske škole u Prijedoru, je kreator ovih filmova koji su namijenjeni samo za edukaciju i informisanje i ni u kom slučaju ne mogu biti medicinski ili profesionalni savjet. Prije nego započnete koristiti ovaj program, konsultujte svog ljekara ili fizioterapeuta da bi ste utvrdili da li program odgovara Vašim potrebama i mogućnostima. Projekat D-CARE i partnerske organizacije nisu odgovorni za bilo kakve nezgode ili probleme koji mogu nastati kao posledica praćenja savjeta sa ovog sajta.